Co-Branding

Maak een nieuwe brochure of Bedrijfsfilm zonder extra kosten of tijdsdruk.

Wanneer u een nieuwe brochure, bedrijfsfilm of product website wilt maken, betekent dit vaak ook nieuwe extra investeringen. Vaak vragen bedrijven in het MKB zich dan ook terecht de volgende vragen: Hoe maak ik nieuwe teksten? Of hoe maak ik nieuwe bedrijfsfilm of brochure? Zonder dat ik opnieuw veel moet investeren.  Dit hoeft echter niet altijd het geval te zijn. Het maken van uw nieuwe bedrijfsfilm, brochure of website kan namelijk ook op basis van gezamenlijke marketing met partners en leveranciers ook wel Co-Branding genoemd. Maar wat is Co-branding nu precies? En hoe zet ik een succesvol Co-brandings project op?

co-branding

Samen met partners & leveranciers content ontwikkelen

Co-branding maakt het mogelijk dat u zonder investering content kan laten ontwikkelen gericht op uw (nieuwe) doelgroep. Denkt u bij content aan een bedrijfsfilm, (multimedia) brochure of teksten voor op uw website of sociale media uitingen. Normaal betaalt u daar voor het maken van de tekst of het filmen van een evenement en realisatie van de website een PR bureau voor, door de inzet van Co-branding is dit niet meer nodig.

Kostenbesparing

Doordat u partners en leveranciers de kans geeft om middels een advertentie deel te nemen in de uiting (brochure, bedrijfsfim of zelfs website) hoeft u geen extra budget te reserveren voor de realisatie hiervan.

Tijdbesparing

De partner waarmee u samen werkt verzorgt verder het volledige proces van de uitnodiging van uw partners en leveranciers, uitleg over de deelname mogelijkheden tot het maken van de teksten en foto’s of video beelden. Het kost u naast het accorderen van de tussen fases en eind resultaat dan ook geen extra tijd.

Voordelen voor partners en leveranciers:

Uiteraard zullen partners en leveranciers een concrete afweging maken wat het voordeel voor hen is met betrekking tot deelname. Die zijn er afhankelijk van het type relatie echter voldoende. Hier links staan op een rij gezet: Wat de voordelen van deelname voor uw partners en leveranciers zijn!

Versterken van relatie met partners en leveranciers:

Uw partners en leveranciers tonen als onderdeel van uw content strategie, beantwoord dan ook een aantal vragen die een potentiële klant wel heeft, maar mogelijk  niet direct durft te vragen. Het versnellen van uw eigen sales cyclus kan dan ook een extra effect zijn van uw keuze voor Co-branding.

  • De partner of leverancier bouwt bekendheid op binnen een nieuwe markt.
  • Het tonen van partners en leveranciers verhoogt de transparantie en geloofwaardigheid van uw organisatie naar potentiële klanten. (Met wie werkt onze nieuwe opdrachtnemer samen en waarom)
  • Uw toekomstige groei is (indirect) ook de groei van de organisatie van uw partner  of leverancier. (Elkaar succes gunnen en daardoor toegevoegde waarde creëren)
  • Deelname van uw partner of leverancier versterkt het onderlinge contact  en maakt de samenwerking meer toekomst gericht (Wat kunnen we voor elkaar betekenen kijkend naar de toekomstige groei plannen?)

Wat moet ik wel en niet moet doen bij co-branding?

Wanneer u kiest voor de opzet van uw marketing op basis van co-branding, zorg er dan voor dat uw partner goed geïnformeerd is over de doelstelling. Wilt u bijvoorbeeld een hogere groei realiseren in het volgende kwartaal of jaar, vertel dit dan direct tijdens de uitnodiging van de partner of leverancier. Ook belangrijk is dat er een goede afweging wordt gemaakt bij welke content wel en bij welke content geen partners of leveranciers worden uitgenodigd. Wilt u bijvoorbeeld een bedrijfsfilm maken puur over een nieuw product dat u op de markt brengt, dan kan u mogelijk de afweging maken om alleen de partner en leverancier uit te nodigen die bij dat project betrokken is. Maakt u een meer algemene bedrijfsbrochure dan is het weer wel belangrijk om in de breedte te laten zien met wie u samenwerkt. Niet alleen de grootste partners (A-Leveranciers) maar ook de ondersteunende partners in uw proces zoals uw bedrijfsmakelaar, advocaat, accountant of bank. Zorg wel voor voldoende partners en leveranciers, immers met te weinig deelnemers is er een kans dat de financiering niet rondkomt. Zorg dan dat u met de partner waarmee u samenwerkt afspraken heeft dat u kosteloos kunt ontbinden of tegen een gereduceerd tarief (kosten – verkochte advertenties) alsnog het project kunt laten realiseren.

co branding content met uw partners

Vertel het verhaal over uw organisatie of product

Houd tenslotte als belangrijkste in gedachte dat u brochure, bedrijfsfilm of website geen reclame uiting moet worden. U kunt dit voorkomen door een maximaal aantal advertenties per inhoudelijke pagina of minuut film aan te houden. Onze ervaring is dat een advertentie verhouding van 70% inhoudelijke tekst en maximaal 30% uitingen van uw partners voor de lezer het meest prettig is. Het moet inhoudelijk immers over uw eigen organisatie gaan. Wees daarbij authentiek en vertel in essentie het verhaal van uw bedrijf of product en het waarom van de oprichting van uw bedrijf of product. Mensen kopen immers niet zozeer wat, maar vooral ook waarom u zaken doet.